Den 15 mars mottog vi positivt planbesked från Strömstads Kommun gällande fastigheten Sillen 15 i Strömstad. Ganska så snart efteråt gjordes ett inlägg om nyheten på Strömstads Tidnings Facebooksida där många oroade kommenterat nyheten på olika sätt.

Till att börja med så är vi samstämmiga med kommunens Vision 2030 – en framtidsresa – där ett av målen är att invånarantalet ska växa till 15 000, vilket i vår verksamhet handlar om att skapa fler bostäder och ännu fler lokaler för nya arbetsplatser.

Hos Orvelin Fastigheter AB jobbar vi för ett levande centrum som för oss betyder:

• trygga boenden
• hög servicenivå
• långsiktiga affärsrelationer


För att möta en framtid i tillväxt behöver vi ständigt arbeta med vad vi kan göra med just vårt fastighetsbestånd. Detta innebär i dom flesta fall att vi renoverar - för vi gillar inte heller att riva gamla hus. Men ibland är det bästa alternativet att riva i alla fall. För vår del har rivning skett två gånger i centrala Strömstad och då berördes Skepparen 3 och Torsken 8.

Strömstads kommun sliter med långa handläggningstider vid planavdelningen så i vår verklighet kan det handla om ca 5 år från positivt planbesked tills att alla är överens och vi är redo för att kunna börja bygga. Alltså behöver vi jobba med god framförhållning i många olika projekt samtidigt för att nå en förändring längre fram – med eller utan rivning i centrum.

Lita på oss!

Orvelin Fastigheter AB

Annika Rasmussen
Fastighetschef

image001

Kvarteret Skepparen 3 –delar revs och byggdes nytt år 2012


Vastra Klevgatan 20190318